För arrangörer

Här vill vi ge alla som skall ordna ett evenemang, större eller mindre, några tips på vägen. Tanken är att ge så allmängiltiga tips som möjligt. Beroende på vad man skall ordna, så tar man till sig av de tips som känns aktuella för det just ni/du har behov av. Vi vänder oss främst till första gångs arrangörerna. Detta är absolut ingen fullständig manual. Den kommer kontinuerligt att uppdateras och vi vill göra er uppmärksamma på att myndigheternas krav ändras med jämna mellanrum.  Viktigt är också att komma ihåg att det kan finnas olikheter regioner emellan. Det lönar sig att alltid att kolla upp med de lokala myndigheterna.

Vi har samlat länkar till myndigheterna under rubriken tillstånd och under fliken blanketter hittar du mallar
(som man kan printa ut) på hyreskontrakt och på artistkontrakt. Under arrangörstips försöker vi tipsa om olika matnyttiga saker och hoppas kunna utveckla informationen fortlöpande.