Allmänna villkor för evenemang.fi

 • På evenemang.fi får alla som har tjänster att erbjuda vad gäller evenemang registera sig.
 • Tjänsteleverantörerna och de som hyr ut sina lokaler/fastigheter får göra detta helt kostnadsfritt.
 • Evenemang.fi förhandsgranskar inte publicerat material och kan inte göras ansvarigt för innehållet.
 • Evenemang.fi tar inte ansvar för: kvalité, säkerhet, legalitet för produkter och tjänster.
 • Tjänsteleverantören är helt och hållet ansvarig för den information som läggers upp. Det bör alltid vara ett aktuellt innehåll.
 • Evenamang.fi tar ej ansvar för eventuella konsekvenser av felaktigheter i annonsen eller affärer som annonsen leder till.
 • Evenemang.fi förbehåller sig dock rätten att ta bort material som kan väcka anstöt, är olagligt, pornografiskt eller på annat sätt olämpligt.
 • Innehållet i annonsen får inte innehålla: distribution av piratkopior, försäljning av stöldgods, erbjudanden eller gåvor för sexuella tjänster, pyramidspel eller liknande. Utgöra otillbörlig marknadsföring eller annars stå i strid mot marknadsförings- eller lotterilagen. Strida mot upphovsrättsliga regler.
 • Allt publicerat material skall vara skrivet på något av de nordiska språken eller engelska.
 • Endast sådana texter, bilder och videor som tjänstelevantören har upphovsrätt till får användas vid annonsering på evenamng.fi.
 • Annonserade tjänster måste följa de lagar och föreskrifter som finns i Finland för respektive bransch.
 • Evenemang.fi förbehåller sig rätten att använda användarpublicerat material i informations- och marknadsföringssyfte.
 • Evenemang.fi förbehåller sig rätten att när som helst ändra villkoren för tjänsteleventörerna och uthyrarna på sajten. Detta meddelas på sajten och på den uppgivna e-post adressen. De som inte godkänner de nya villkoren bör omedelbart stänga sitt konto på evenemang.fi.