SLS samlar in minnen om amatörteater

20.05.2022 kl. 10:51
Berätta om ditt förhållande till amatörteatern. Det behövs allt från skådespelare och musiker till biljettförsäljare och korvgrillare.

Svenska litteratursällskapet i Finland har inlett ett insamlingsprojekt om amatörteater i svensktalande Finland.

SLS arkiv är ett kulturhistoriskt arkiv som sedan 1880-talet har samlat in material om bl.a. traditioner, språk, namnskick, sedvänjor och samhällsföreteelser. Amatörteater är en viktig del av det finlandssvenska kulturarvet.

Amatörteater utgör en del av det levande kulturarvet men teatrarna är samtidigt också viktiga lokala gemenskaper. Bakom varje teater finns en stor skara personer som arbetar tillsammans för att förverkliga en föreställning. Det behövs allt från skådespelare och musiker till biljettförsäljare och korvgrillare. Berätta om ditt förhållande till amatörteatern och svara på frågorna här.

SÖU