Den stora Talkodagen

I samband med föreningshusdagen den 11 september passar SÖU på att ordna en gemensam talkodag vid föreningshusen. Gör hösttalkot till en kul grej och bjud in byborna till lokalen för att ta del av talkogemenskapen. Den stora Talkodagen ordnas nu för andra gången och är en möjlighet för föreningen att locka ut nya talkoarbetare till föreningen och visa upp sin verksamhet för allmänheten. 

SÖU bjuder på kaffe och bulla åt alla deltagare. Den förening som uppvisar störst talkoglädje under dagen utses till vinnare och får en årsförbrukning av talkokaffe!

Läs mer om evenemanget och vilka lokala föreningar som deltar längre ner på sidan.

Evenemanget ger regional synlighet till den otroliga talkoanda som är grunden för föreningslivet

#storatalkodagen

 

Varför talko?

"Vi gör det på talko!" är ett bekant uttryck bland föreningsmänniskor. Varje år arbetar tusentals frivilliga på talko för att renovera föreningshus, ordna evenemang och annan verksamhet. Denna talkoanda vill SÖU uppmärksamma genom att instifta en egen talkodag för föreningarna!

Talko är ett perfekt tillfälle för nya intresserade att testa på föreningslivet. Att arbeta tillsammans ger både gemenskap och sociala färdigheter. Samtidigt lär man känna andra bybor, ökar trivseln i sitt närsamhälle och skapar något tillsammans. Den stora Talkodagen fungerar samtidigt som en regional kampanj som visar upp den otroliga talkoanda som är grunden för det österbottniska föreningslivet.

 

Vill DU delta i ett lokalt talko? 

Vi hoppas att så många som möjligt söker sig till föreningshusen för att delta i ett lokalt talko. Nedan finns en karta över de 17 föreningar som ordnar lokala talkon under helgen. Observera att Purmo UF undantagsvis håller talko på söndag 12.9. Klicka på respektive förening för att få mer info om adress, tidpunkt, talkouppgifter och eventuella redskap som kan tas med.

 

 

Kontaktuppgifter:

För mer information kontakta Malin på malin(at)sou.fi eller tel. 040 143 1012.

Evenemanget förverkligas med bidrag från Svenska kulturfonden. 

Talkoregler

Det är enkelt att delta i den stora Talkodagen:
 
  • Den stora Talkodagen genomförs lördagen den 11 september. Exakta klockslag samt platsen för talkot får föreningen själv bestämma. 

  • Föreningen marknadsför sitt talko lokalt med hjälp av material från SÖU, och SÖU tar hand om synligheten regionalt.

  • Varje förening arrangerar allt praktiskt kring det egna talkot. Detta innebär t.ex. planerande av talkouppgifter, ser till att det finns redskap och verktyg för alla, utser ansvarspersoner etc. SÖU bidrar med kaffe och bullar till alla medverkande föreningar.
  • En förening som anmäler sig till den stora Talkodagen är skyldig att genomföra talkot, samt att sammanställa totala antalet ihopsamlade talkotimmar och antalet talkoarbetare under evenemanget och rapportera dessa till SÖU vid slutet av dagen. 

  • Den stora Talkodagen ska vara ett roligt, tryggt och inkluderande lågtröskelevenemang. Alla talkoarbetare välkomnas och behandlas likvärdigt under talkot.

  • Vidta tillräckliga säkerhetsarrangemang under dagen. Delegera inte potentiellt farliga uppgifter till ovana talkoarbetare.

  • Håll avstånd och följ myndigheternas rekommendationder för att minimera risken för spridning av coronavirus. Utför gärna talkoarbete utomhus och undvik närkontakt i stora gurpper. Använd munskydd och handdesi då avstånd inte kan hållas.

  • Tävlingsmoment: Den förening som uppvisar störst talkoglädje på sociala medier under dagen koras av SÖU till vinnare. Ladda upp er(a) bild(er) på föreningens egna (publika) instagramkonto med #storatalkodagen. Den vinnande föreningen får en årsförbrukning av talkokaffe som pris från SÖU. 
 
Riktlinjer för marknadsföring

Föreningen får hjälp av SÖU med att marknadsföra sitt eget talko. SÖU tillhandahåller ett paket med riktlinjer, tips och marknadsföringsmaterial (poster, logo etc.) som sänds till er per epost efter att ni har anmält föreningen. SÖU ansvarar för att marknadsföra den stora Talkodagen regionalt.

Registrering av genomförda talkotimmar

Varje förening som deltar i den stora Talkodagen ska registrera det totala antalet arbetade talkotimmar under dagen. Registreringen av uppgifterna sker direkt efter avslutat talko (senast kl. 24 lör 11.9).

SÖU räknar samman föreningens uppgivna antal deltagare och arbetade talkotimmar med övriga deltagande föreningar. Enbart föreningarnas gemensamma resultat redovisas offentligt.

Hur räknas en talkotimme?

En talkotimme motsvarar 60 minuter, inklusive eventuell kaffepaus. Inkludera även förberedelserna inför talkot under morgonen och tid som går åt till efterarbetet under dagen (t.ex. registreringen av talkotimmar). Enbart hel- och halvtimmar räknas (avrundning sker till närmaste hel- eller halvtimme). Uppge enbart de talkotimmar som genomförts under själva dagen, dvs. 11.9.

Vid frågor: kontakta Malin på malin(at)sou.fi eller tel. 040 143 1012. 

Skriv siffran 5 med bokstäver: