Unga har ordet

Vill ni få fler ungdomar till föreningen? SÖU:s projekt ”Unga har ordet” hjälper föreningar att skapa evenemang för ungdomar för att locka dem till föreningen, samtidigt får ungdomarna påverka vilken verksamhet som ordnas för dem. Evenemanget finansieras av projektet och genomförs hos föreningen under försommaren och hösten.

Pilotprojektet Unga har ordet genomförs i Åboland och Österbotten för att göra ungdomarnas röster hörda i föreningarna och ge föreningarna verktyg till att höra unga gällande beslutsfattandet i den lokala föreningsverksamheten. 

Förbunden kommer tillsammans att väja ut fem lokala (ungdoms)föreningar på respektive område och tillsammans med dem ordna lokala träffar där ungdomar bjuds in. Träffarna ordnas under våren och hösten 2022. Under träffarna bjuder förbunden tillsammans med föreningarna på lättsamt och trevligt program och ger samtidigt ungdomarna en möjlighet att utan större press komma till tals om vad de vill ha.

Projektet avslutas i slutet av februari 2023 med publiceringen av en handbok med tips om hur man engagerar unga i föreningsverksamheten. Handboken delas ut under vårens föreningstäffar men den går också att läsa digitalt via länken nedan.

Läs projektets handbok Engagera unga i föreningen (pdf)

 

Projektledare
Malin Andtbacka
malin@sou.fi
tel. 040 143 1012
 

Unga ledare

Projektet Unga ledare utbildar ungdomar i ledarskap och kopplar dem till barnverksamheten i föreningarna. Fokus ligger på både ledarnas och barnens trygghet och innehållet i verksamheten. Det ettåriga projektet finansieras av Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland.

 

Projektledare
Malin Andtbacka
malin@sou.fi
tel. 040 143 1012
 
 

 

Unga i fokus

SÖU är ett ungdomsförbund. Ungdomarna utgör medlemsföreningarnas primära målgrupp och de betonas även som ungdomsrörelsens huvudmålgrupp. Genom att höra unga, ge unga synlighet och skapa åtgärder som riktar sig till unga förankrar SÖU målgruppens intressen i föreningsaktiviteter.

Till SÖU:s huvuduppgift hör att driva ungdomsfrågor både lokalt, regional, nationellt och internationellt och förbundet verkar för att bidra till en meningsfull fritid för unga.

Ungefär hälften av SÖU:s medlemsföreningar har någon form av barnverksamhet. Många föreningar ordnar också ungdomsverksamhet som öppet hus i lokalen, konserter och ungdomsdanser. SÖU stöder föreningarnas barn- och ungdomsverksamhet genom olika kurser och projekt. Under 2022 leder SÖU två projekt med fokus på barn och unga, Unga ledare och Unga har ordet.